Část finančních prostředků na rozvoj společnosti byla použita z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Moravskoslezského kraje, které společnost získala za své stabilní působení na trhu a dlouhodobý růst.

Audiovize pro ZK Design

Výzva č. 0387 – Kreativní vouchery, charakteristika hlavních cílů projektu: Cílem projektu je vytvoření multimediální prezentace značky ZK Design a podpora personální situace společnosti

Úspora energie ZK Design a.s.

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-3 „ Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

Posílení autonomní obousměrné komunikace výrobního procesu ve společnosti ZK Design a.s.

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II - ZK Design a.s.

Charakteristika hlavních cílů projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Digitalizace společnosti ZK Design a.s.

Cílem projektu je díky novým pořízeným technologiím zpřesnit, zmonitorovat a zefektivnit procesy výroby v ZK Design a.s. tak, aby došlo k posílení autonomní obousměrné digitální komunikace výrobního procesu v rámci celé společnosti.